DİSDER, Destekli İstihdam Derneği


Gelişimsel yetersizliği  olan gençlerin,“iş koçları aracılığı ile” değerlendirilmesi, iş eşleştirmelerinin yapılması, iş ortamlarının hazırlanarak işe yerleştirilmesi ve iş başında eğitilmesi ile gençlere sürekli destek vererek, işte devamlılığın sağlaması amacıyla 03 Mart 2016 tarihinde kurulmuş engelli istihdam derneğidir.

DİSDER'in merkezi İstanbul'dur.


DİSDER'in Amacı

Gelişimsel yetersizliği  olan engelli bireylerin “Destekli İstihdam Modeli” ile değerlendirilmesi, iş eşleştirmelerinin yapılması, gençlerin işe yerleştirilmesi, iş ortamlarının hazırlanması, yapacakları işler ile ilgili analizlerin yapılarak iş planlarının oluşturulması ve takibi, özel eğitime ihtiyaç duyan bu gençlerin iş başında desteklenerek işe adapte edilmeleri, gerekli durumlarda işin yeniden dizayn edilmesi, işte verilmesi gereken destekler ile ortaya çıkabilecek problemlerin İş Koçları tarafından çözülmesi ve ayrıca bu bireylere gerektiğinde işyeri dışında sosyal faaliyetlerde bulunmaları için destek verilmesi, ailelerin ve toplumun “Destekli İstihdam” konusunda bilgilendirilmesi ve bu alanda görev alacak “İş Koçlarının” yetiştirilmesidir.

Gelişimsel yetersizlik; erken gelişim döneminden başlayan, kavramsal, sosyal ve pratik alanlarda; akıl yürütme, sorun çözme, tasarlama, soyut düşünme, yargılama, deneyimlerinden öğrenme, öğrendiklerini genelleme ve öğrendiklerini aktarma becerilerindeki eksiklik ile kişisel bağımsızlık ve sosyal sorumluluk için gelişimsel ve sosyokültürel ölçüleri karşılayamama ile sonuçlanan uyumsal işlev eksiklikleridir

Hedef Gençler;

•Zihinsel engelliliği

•İletişim Bozuklukları

•Otizm Spektrum Bozukluğu

•Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu

•Özgül Öğrenme Bozukluğu

•Motor Planlama Bozukluğu

olan gençlerdir.


Disder Kurucu Üyeleri; Ali İhsan Bilir (Yönetici, Diyetisyen ve Engelli babası), Prof. Dr. H. Serap İnal (Akademisyen), Dr Aylin Çiftçi (Tıp doktoru ve bürokrat), Elmas Işık (PDR Özel eğitimci), Gülnaz Tanoğlu Garcia Torres (PDR Özel eğitimci), Ege Bilir Üniversite Öğrencisi ve engelli kardeşi), Demet Küçüktülü (Engelli annesi)

Disder Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali İhsan Bilir (Başkan), Dr Aylin Çiftçi ( Başkan Yardımcısı), Elmas Işık (Genel Sekreter), Demet Küçüktülü (Muhasip Üye), Gülnaz Taloğlu Garcia Torres (Üye).   

İletişim:

Adres: Göztepe Mahallesi, Göksuevleri Sitesi, Oyaçiçeği Sok. No: 35 (B142-a) Anadoluhisarı, Beykoz,    İstanbul

Tel: 0 216 668 04 05

Faks: 0 126 465 20 01

Web Sayfası: www.disder.org

Job Coaching: Place, Train, Maintain for People with Intellectual Disabilities

(2014-1-TR01-KA204-013427)

INTRODUCTION

PROJECT PARTNERS

TRANSNATIONAL MEETINGS

INTELLECTUAL OUTPUTS

WORKSHOP

THE TARGET GROUPS OF THE PROJECT

ANNOUNCEMENTS FOR THE TRAININGS

TRANSNATIONAL_MEETINGS.html
INTELLECTUAL_OUTPUTS.html
INTRODUCTION.html
WORKSHOP.html
ANNOUNCEMENTS_FOR_THE_TRAININGS.html
THE_TARGET_GROUPS_OF_THE_PROJECT.html
PROJECT_PARTNERS.html

DESCRIPTION OF THE PROJECT

DESCRIPTION.html

AIM OF THE PROJECT

AIM.html

DiSDER DERNEĞi

SYMPOSIUM

SYMPOSIUM.html